1.Кабінет заступника директора школи з навчально-виховної роботи Шкірі С.М.

2.Кабінет хімії

Кабінет був створений у 1990 році.

Місце розташування: ІІІ поверх, праве крило, кабінет № 313.

Завідуюча кабінетом : Бондаренко Людмила Олександрівна – вчитель хімії, біології, основ здоров’я.

Вчителі хімії: Литвинчук Леся Анатоліївна
Вишинська Ольга Леонідівна

Навчально-методичне забезпечення кабінету складається з навчальних програм, підручників, навчальних та методичних посібників з хімії, обладнання загального призначення, зразків навчально-наочних посібників, навчального обладнання у кількості відповідно до вимог зазначених переліків.

У кабінеті наявні документи з безпеки життєдіяльності:

а) правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії (лабораторії) загальноосвітніх навчальних закладів;

б) правила безпечної роботи з кислотами і лугами;

в) правила безпечної роботи з металічним натрієм;

г) правила безпечної роботи з органічними речовинами;

ґ) правила користування витяжною шафою;

д) правила роботи зі скляним лабораторним посудом та іншими виробами зі скла;

е) правила зберігання хімічних реактивів;

и) інструкція щодо надання першої медичної допомоги;

і) журнал реєстрації інструктажів.

 

Постійні експозиції кабінету:

 • державна символіка;

 • інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки, правила роботи в кабінеті;

 • таблиці: «Будова атома»; «Суміші. Способи розділення»; «Основні класи неорганічних речовин»; «Види атомних орбіталей»; «Механізм утворення хімічних зв’язків».

 • таблиця періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва;

 • елект­рохімічний ряд напруг металів;

 • таблиця розчинності солей, основ і кислот;

 • критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії.

Експозиції змінного характеру:

  • виставка кращих робіт учнів;

  • матеріали до теми наступних уроків, орієнтовні завдання темати­чного оцінювання, державної атестації;

  • додаткова інформація відповідно до навчальної програми;

  • результати експериментальної та дослідницької роботи учнів;

  • завдання та результати учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів тощо.

Матеріали експозицій оновлюються при переході до вивчення нової теми.
3.Кабінет фізики

4.Кабінет обслуговуючої праці

5.Образотворчого мистецтва