На сучасному етапі розвитку нашої держави відтворення інтелектуального потенціалу учнів особливо необхідне.  Важлива роль в цьому процесі належить педагогу, який систематично цілеспрямовано, впроваджуючи різні форми і методи роботи як на уроці, так і в позаурочний час розвиває творчі здібності учнів.    Особливу роль у ефективній підготовці учнів до науково-практичної діяльності відіграє шкільне наукове товариство, яке є добровільним творчим об'єднанням учнів.
   
Це допомагає  школярам:
  1. Розвинути творче мислення та розумові здібності;
  2. Підвищити пізнавальну активність;
  3. Виробити пошукові навички та самостійність;
  4. Розвинути відповідальність та вміння відстоювати свою точку зору;
  5. Збагатити словниковий запас;
  6. Розширити світогляд;
  7. Встановлювати причинно-наслідкові зв'язки тощо.

Додаткова інформація:
1) Історія створення
2) Досягнення
3) Структура
4) Керівництво

Кількісний склад  наукового товариства "Надія”:


Робота в товаристві – це процес демократичний. Якщо він глибоко продуманий, організований і керований, з урахуванням дитячих можливостей, потреб та інтересів, то такий процес бажаний для учасників, його чекають із нетерпінням, бо він приносить радість творчої праці, а виховання досягається не штучно, не мимохідь, а послідовно й логічно через навчання.