Структура методичного комплексу
«ФІМІТ»

Керівник МК: Л.Ю.Тимощук
         Відділення «ЕВРІКА»

Координатор: С. О. Болюта
Предмети: фізика та астрономія 
Мета: практична направленість через широке
використання фізичного експерименту.Відділення «ЕРУДИТ»

Координатор: В. Д. Червона
Предмети: математика
Мета: нетрадиційні форми роботи з учнями, залучення їх до пошукової роботи.
Відділення «БАЙТ»
Координатор: Л. Ю. Тимощук
Предмети: Інформатика
Мета: комп'ютерне  забезпечення інтеграційного
процесу навчання


Відділення «КОНТУР»

Координатор: І. В. Волощук
Предмети: трудове навчання
Проблема, над якою працюватиме ШМО у 2011-2012 н. р.:
Удосконалення творчої та інноваційної діяльності вчителів, інтеграція їх навчальної діяльності з новітніми інформаційно – комунікативними технологіями, направлена на активізацію розумової діяльності учнів у процесі активного пошуку їх життєвої позиції в умовах сьогодення.

Завдання МК «ФІМІТ» на 2011-2012 навчальний рік
•    Формування особистості із заздалегідь прогнозованими якостями та здібностями;
•    Організація навчально–виховного процесу щодо формування і розвитку в учнів їх творчого потенціалу та можливостей з врахуванням індивідуальних здібностей і нахилів;
•    Організація діяльності учнів на основі особистих потреб дитини, організація навчально-пошукової діяльності учнів;
•    Удосконалення системи оцінювання знань, умінь та навичок учнів, використання елементів рейтингової системи;
•    Використання нетрадиційних форм роботи з учнями на уроках та в позаурочний час з метою розвитку зацікавленості предметом;
•    Організація навчальних занять з предметів на основі розвивального навчання та елементів новітніх педагогічних технологій;
•    Інтеграція навчального та виховного процесів з використанням елементів превентивного виховання;
•    Залучення учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, позакласній роботі, до участі в роботі шкільного наукового товариства « Надія»;
•    Продовжити та урізноманітнити роботу з обдарованими дітьми;
•    Продовжити формувати вміння учнів самостійно працювати над розвитком свого інтелектуального та духовного рівнів.

Список членів методичного комплексу «ФІМІТ»

Тематичний план засідань на 2011-2012 навчальний рік

Методичні рекомендації

* Роботи учениць. Вчитель Волощук І.В.