Проблема методичного об’єднання (2015-2016 н.р.)

 

«Впровадження новітніх технологій викладання рідної мови та літератури в системі індивідуально-зорієнтованого навчання»

Завдання:

-виховання свідомого прагнення до вивчення української мови та літератури;

-вироблення у школярів компетенцій комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях;

-ознайомлення з мовною системою як основою для формування мовних умінь і навичок;

-формування духовного світу учнів,цілісно світоглядних уявлень,загальнолюдських ціннісних орієнтирів;

-навчання здійснювати на основі поєднання особистісно зорієнтованого, комунікативно-діяльнісного, соціокультурного підходів ,

-впроваджувати новітні технології засвоєння знань,

контролю й оцінювання результатів навчання.


Відомості про членів шкільного МО вчителів української мови та літератури

 

1.Гринечко Жанна Миколаївна

 

Дата народження:22.01.1949 р.

Освіта: вища,Київський університет ім. Т.Г. Шевченка.

Курси: авторські О.В.Чубарук, Т.А.Федорчук  « Використання засобiв iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй у процесi вивчення украiнськоъ мови та лiтератури», 2011 р.

Категорія: вища, учитель-методист.

2.Драбинко Лариса Михайлівна

Дата народження: 26.02.1959 р.

Освіта: вища, Київський університет ім.Т.Г. Шевченка.

Курси: за модулями : соцiально-гуманiтарний, професiйний, фаховий зi спецiальностi " Украiнська мова i лiтература", 2014 р.

Категорія: вища, учитель-методист.

3.Поліщук Тетяна Петрівна

Дата народження: 09.10 .1965 р.

Освіта: вища, Київський педінститут ім. М. Горького.

Курси: проблемно-тематичні з поглибленого вивчення української мови, 2010 р.

Категорія: вища, учитель-методист.

4.Собова Людмила Іванівна

Дата народження: 12. 05. 1961 р.

Освіта: вища, Вінницький педінститут ім. М. Островського .

Курси: авторські О.В. Чубарук ,Т.А. Федорчук « Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення української мови і літератури»,2010 р.

Категорія: вища.

5.Цибенко Ніна Іванівна

Дата народження: 27.06.1955 р.

Освіта: вища, Київський університет ім. Т.Г. Шевченка

Курси пiдвищення квалiфiкацii за iнтегрованою програмою учителiв украiнськоi мови та лiтератури, якi мають звання " учитель-методист"

Категорія: вища, учитель-методист.

6.Штундеренко Надія Володимирівна

Дата народження: 05.01.1958 р.

Освіта: вища, Ніжинський педінститут ім. М.Гоголя

Курси: авторські О.В. Заболотного,В.І. Цимбалюка «Організація допрофільного і профільного навчання у класах філологічного напрямку»

Категорія: вища.

Тематичний план засідань МО вчителів української мови й літератури

Засідання №1

1.Аналіз роботи МО за минулий рік.

2.Затвердження плану роботи на 2015-2016 н.р.

3.Обговорення особливостей викладання та календарно-тематичного планування уроків української мови й літератури.

4.Підготовка до шкільних і міських олімпіад.

5.Робота з обдарованими дітьми.

6. Проведення iнструктажу щодо ведення класних журналiв учителiв-слвесникiв.

7. Про вiдзначення Дня украiнськоi писемностi та мови (9 листопада)

Засідання №2

1.Інформація з теми « Новітні технології викладання предметів»

2.Обмін досвідом по впровадженню новітніх технологій навчання.

3.Звіт із самоосвіти «Упровадження різних видів роботи на заняттях української мови та літератури в системі індивідуально-зорієнтованого навчання».

4.Відвідування та обговорення відкритого уроку з мови.

5.Аналіз результатів, одержаних на міській олімпіаді.

Засідання №3

1.Інформація з теми «Формування духовного світу школярів,світоглядних уявлень, загальнолюдських орієнтирів на уроках мови та літератури в системі індивідуально-зорієнтованого навчання».

2.Творча дискусія з теми «Любити людину бiльше, нiж самого себе».

3.Звіти із самоосвіти : 1) «Формування духовного світу школярів на уроках мови та літератури в системі індивідуально-зорієнтованого навчання»; 2) «Формування цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських орієнтирів на уроках літератури на основі поєднання особистісно зорієнтованого, соціокультурного підходів».

4.Відвідування та аналіз відкритих уроків із мови та літератури.

5.Підготовка до декади української мови та літератури.

6. Монiторинг результатiв навчальних досягнень за I семестр.

Засідання №4

1.Виступ на тему:  «Оптимальне використання інноваційних технологiй на уроках украiнськоi мови та лiтератури»;

2.Аналіз відвіданих відкритих уроків.

3. Звiти iз самосвiти : " Розвиток мислення i мовлення учнiв у процесi вивчення украiнськоi мови та лiтератури на основi впровадження новiтнiх технологiй".

4.Обговорення матеріалів педагогічної преси про інноваційні технології в освіті.

5.Аналіз проведення декади української мови та літератури.

Засідання №5

1.Виступ на тему: «Формування національно свідомої, духовно багатої особистості на основі особистісно зорієнтованого навчання».

2.Аналіз відвіданого відкритого уроку з мови.

3.Зернини передового педагогiчного досвiду (презентацiя вчителями власних педагогiчних iдей. Захист iнновацiй).

4. Стан виконання навчальних програм.

5.Підсумки роботи МО за 2015-2016 н.р. та подання пропозицій на 2016-2017 н. р.