Засідання І.
Інновації в сучасній освіті та в методичній діяльності як найважливіший чинник результативності навчально-виховного процесу
(вересень 2011 р.)

План

1.Підсумки роботи МО за 2010-2011н. р. та завдання на наступний навчальний рік. Узгодження плану роботи МК « ФІМІТ»
                                                                      Червона В. Д., Тимощук Л.Ю.
2.Опрацювання керівних документів щодо викладання фізики, математики, інформатики та трудового навчання. Обговорення Державних стандартів освітніх галузей і критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.
                                                                                  Лошицька О. Л.
3.Організація учнів на участь в роботі природничо-математичної секції НУТ « Надія» у 2011-2012 н. р.
                                                                                  Марченко Н.В.
4.Узгодження тематики по самоосвіті, графіку проведення відкритих уроків та позакласних заходів, графіку взаємовідвідування уроків.
                                                                        Вчителі - предметники
5.Підготовка та організаційні заходи щодо проведення предметних декад.
                                                                                   Тимощук Л.Ю.
6.Розподіл доручень між членами методичного об’єднання, вибори координаторів методичних центрів комплексу « ФІМІТ»
Завдання на наступне засідання МО:
Підготувати матеріали для проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад з фізики, математики, інформатики та трудового навчання.


Засідання ІІ.
 Використання компютерно-орієнтованих засобів навчання  та експериментальні дослідження на уроках фізико-математичного циклу
(грудень 2011 р.)

План

1.Лекція «Комп’ютер на уроці від А до Я». Використання презентацій на уроках математики, фізики, трудового навчання. Диспут на тему: «Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання на уроках природничо-математичного циклу – вимога часу чи нагальна потреба?»
                                                                                           Л. Ю. Тимощук
2.Підсумки декад з математики, фізики та інформатики
                                                                     Тимощук Л.Ю. С. О. Болюта
3.Повідомлення по темі: «Фізичний експеримент як засіб отримання фізичних знань і розуміння сутності фізичних явищ»
                                                                                        І. І. Лошицький
4.Обговорення відкритих уроків та позакласних заходів
                                                                           І. В. Волощук, В. Д. Білий
5.Тестування членів природничо-математичного об’єднання на визначення рівня комп’ютерної грамотності
 Завдання на наступне засідання МО: Підготувати повідомлення з теми « Креативне навчання», опрацювати матеріали з фахових журналів, періодичної преси щодо інтеграційних процесів в навчанні, презентувати свій досвід в даному напрямку педагогічної діяльності.


Засідання ІІІ.
Креативне навчання: технологія самотворення особистості. Інтеграція навчального та виховного процесів на уроках
(лютий 2012 р.)

План

1.Методична конференція на тему: «Креативне навчання – визначальна характеристика сучасної школи»
                                                                                 І. І. Лошицький
2.Обговорення уроку математики у 10 класі на тему: «Стереометрія» з використанням елементів превентивного виховання . З досвіду роботи щодо інтеграції навчального та виховного процесів.
                                                                                 О. Л. Лошицька
3.Тестування членів МО на визначення рівня креативності
                                                                                        С. М. Шкіря
4.Про результати знань та вмінь учнів за підсумками І семестру
                                                                                  Тимощук Л.Ю.
     Завдання на наступне засідання МО: Підготувати фрагменти планування поточного та системного повторення програмового матеріалу в ІІ семестрі. Підготувати повідомлення по темі « Творчий розвиток учнів на предметних гуртках та факультативах».Засідання ІV.
Планування поточного та системного повторення програмового матеріалу.   Творчий розвиток учнів на предметних гуртках та факультативах.
(квітень 2012 р.)

План
1.Методичний практикум. Система повторення програмового матеріалу з метою систематизації знань, умінь та навичок учнів при їх підготовці до закінчення навчального року та ДПА.
                                                                Вчителі - предметники
2.Вернісаж педагогічних сюжетів. Відвідування й обговорення уроку  математики "Лінійна функція”. Творчий портрет М. Ф. Старостюк "Ярмарок педагогічних ідей”
3.Фахове випробування. Розв’язування завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю (предмет: математика), короткою формою (предмет: фізика, хімія, економіка) та на встановлення правильної послідовності (предмет: біологія, географія)
4.Тестування членів методоб’єднання на визначення раціонального-ірраціонального типу
5.Завдання на наступне методичне об’єднання: Підготувати звіти щодо позакласної роботи по предметам, матеріали з ДПА у 9, 11 класах


Засідання V.
Метод проектів та позакласна робота у навчально-виховному процесі
(травень 2012р.)
План
1.Творчий звіт вчителів МО про позакласну роботу
                                                           Вчителі – предметними
2.Організація підготовки до ЗНО та ДПА
                                                           С. М. Шкіря
3.Затвердження екзаменаційних матеріалів
                                                                    Тимощук Л.Ю.  
4.Рекомендації та задачі на наступний навчальний рік. Вибори керівника методичного об'єднання.
                                                                    І. І. Лошицький, О. Л. Лошицька, Л.Ю.Тимощук
5.Завдання на літні канікули: Підготувати розробки нестандартних та інтегрованих уроків, презентації  для вивчення окремих тем свого навчального предмету.